blog-grid

Budúcnosť každého športového klubu tkvie v jeho mládeži. Prvými mládežníckimi kategória...

blog-grid

Ako hodnotíš svoju premiérovú sezónu v drese CAPITOL? Moju premiérovú sezónu hodnotím veľ...

blog-grid

Ako hodnotíš svoju premiérovú sezónu v drese CAPITOL? Sezónu hodnotím pozitívne. Zo začiat...

blog-grid

Ako hodnotíš svoju premiérovú sezónu v drese CAPITOL? Z klubového pohľadu na výbornú. Čo ...

blog-grid

Ako hodnotíš svoju premiérovú sezónu v drese CAPITOL? Premiérovu sezónu hodnotím veľmi dob...

blog-grid

Ako hodnotíš svoju premiérovú sezónu v drese CAPITOL? Sezónu v Capitole hodnotím až nadmier...

blog-grid

Ako hodnotíš svoju premiérovú sezónu v drese CAPITOL? Premiérová sezóna za Capitol ? Nad o...

blog-grid

Ako hodnotíš svoju premiérovú sezónu v drese CAPITOL? Začiatok sezóny sme mali ťažký, ke...