blog-grid

Budúcnosť každého športového klubu tkvie v jeho mládeži. Prvými mládežníckimi kategóriami, pre ktoré otvára CAPITOL Floorball Team vo svojej akádemii dvere sú kategórie tých najmenších – mladšia a staršia prípravka. Tréningy...